ZendingshuisToen Betty nog in het binnenland werkte woonde zij in een houten huisje in een krottenwijk van Manaus. In 1976 kocht Betty het huis waar zij en José nu nog steeds wonen. Darna werd het huisje er naast gekocht en helemaal verbouwd. Het werd eigenlijk een grote zaal voor evangelisatieavonden met aan de achterkant een vrieskamer, een logeerkamer en een opslagplaats voor materialen.
Daarachter lag het woongedeelte voor medewerkers en zendelingen uit het binnenland die een paar dagen kwamen logeren.
In 1992 werd er en verdieping bovenop gebouwd waarin een spreekkamer, een wachtkamer, kantoren, opslagplaatsen en logeerkamers werden gevestigd.

Van hieruit wordt het hele zendingswerk van Betty en José geregeld.

Vanuit dit hoofdkantoor vinden de activiteiten plaats naar de verschillende afdelingen als:

  • administratiecentrum plus woon- en logeerafdeling
  • logistiekcentrum met magazijnen, vriescellen en garage voor de auto's
  • Recanto da Paz het opvangtehuis voor jongens en mannen
  • Ester het opvangtehuis voor meisjes en groepsopvang in de weekenden


’s Morgens om 7 uur verzamelen Betty, Josè  en de medewerkers in het zendingshuis zich rond de ontbijttafel. Na het gezamenlijk ontbijt, volgt de werkbespreking en iedereen begint aan zijn of haar eigen dagtaak. Voor Betty begint de dag veelal met toezicht houden op de verdeling van het werk en het transport van de voeding die naar de verschillende huizen moet worden gebracht. De rest van de dag houdt Betty zich bezig met de financieën, de kostprijsberekenngen, verslagen van de behandelingen e.d. ’s Middags is er het spreekuur voor voorlichting en intake van jongens en meisjes die opgevangen worden.
Iedere donderdag avond is er in de grote zaal in het zendingshuis een bijeenkomst voor ouders van jongelui die in de opvangtehuizen zitten. Ook jongelui die al een periode van opvang achter de rug hebben komen op deze bijeenkomsten, waarin bemoediging en voorlichting wordt gegeven.

Google Earth view van het Zendingshuis 

Betty Smit

Rua João Valério -
Travessa São Bernardo, 37-A
Manaus A.M. CEP:69053-690
Amazonas, Brasil

Administratie

Stichting
Zending Amazones
Marterveld 29,
8017 ME Zwolle
Telefoon:
038-465 80 28
email:
info@zending-amazones.nl

Voor giften:

Stg. Zending Amazones
ING 2711351, Zwolle
IBAN NL60 INGB 0002711351
BIC INGBNL2A

Lid van

We zijn tevens ANBI erkend