Sitio EsterHet zijn vooral jongens die op straat leven. Maar de problemen van de "zwervende" meisjes zijn nog groter. De meeste meisjes werken al op erg jonge leeftijd als prostituee voor geld of drugs. Als ze in verwachting raken proberen ze met geweld een abortus te forceren. Net als bij de jongens waren de omstandigheden "thuis" schrijnend; meisjes zijn bovendien slachtoffer geworden van ernstig seksueel misbruik. Ze zijn in hun gevoelsleven meestal zwaar beschadigd en voor hulpverleners nauwelijks bereikbaar.

Toch nam in de loop der tijd het aantal meisjes, dat een beroep op de stichting deed, toe.
Destijds werd een groot huis in Manaus verbouwd en ingericht voor incidentele en voor langdurige opvang. Een nieuwe tak van het werk is toen ontstaan. In het opvanghuis Abrigo, zoals dit huis werd genoemd, konden de meisjes o.a. terecht voor maaltijden, een frisse douche, medische verzorging en veilige overnachtingen. ("Obrigo" betekent: bescherming). Voor meisjes die meer dan 6 maanden zwanger waren, bestond er de mogelijkheid een eigen kamer te bewonen. Als de baby dan werd geboren hadden moeder en kind een eigen, veilige plek. De begeleiding van de meisjes verliep en verloopt nog steeds erg moeizaam.
Doordat de motivatie om iets te leren ontbreekt, maar ook omdat het vermogen om zich te kunnen concentreren is aangetast.

Na enige tijd groeide de behoefte aan een herstellingsoord voor meisjes, zoals het opvanghuis voor jongens "Recanto da Paz" functioneert; een centrum met goede mogelijkheden voor een langduriger en completer herstelprogramma, op een locatie buiten de stad.
Opnieuw werd een geschikte plek gezocht en ... gevonden.
Eind 1993 opent "ESTER" officieel haar deuren. De president van Brazilië van destijds, Itamar Franco, stuurde zelfs een gelukstelegram en de plaatselijke autoriteiten spraken met grote waardering over dit unieke initiatief voor meisjes.
"ESTER" is aanmerkelijk kleiner van opzet dan "Recanto da Paz". Er is plaats voor maximaal 20 meisjes, die ieder hun eigen kamer hebben. De hulpverlening aan meisjes vraagt om een meer individuele aanpak. Maar ook op "ESTER" ontwikkelen de meisjes vaardigheden en leren ze in een positief klimaat, verantwoordelijkheden te dragen.

Aanvankelijk werden de meisjes vaak maandenlang opgevangen. In de loop van de tijd is de wijze van opvang veranderd. De meisjes krijgen nu een dag of vijf een intensief herstelprogramma. Daarna gaan ze naar huis, waar ze verder begeleid worden door iemand van de plaatselijke kerk. Betty heeft verschillende contacten in kerken opgebouwd. Wanneer dat nodig is komen de meisjes terug voor een nieuwe periode van een aantal dagen en keren dan weer terug naar huis voor verdere ondersteuning vanuit de kerk. De meisjes kunnen net zo vaak terug komen als voor hun herstel nodig is. Deze opzet blijkt heel goed te werken. Voorheen liepen de meisjes halverwege het programma heel vaak weg. Dan vielen ze thuis in een gat. Nu stret de opvang zich eigenlijk mede uit naar hun thuissituatie. En dat blijkt heel goed te werken. Ook is Betty nu veel minder afhankelijk van allerlei eisen die aan de subsidieverleningen werden verbonden. Het mes blijkt dus aan twee kanten te snijden.
In de weekenden doet Ester dienst als conferentieoord voor groepen uit verschillende kerken. Er worden gezegende diensten, ook doopdiensten gehouden.

 

Betty Smit

Rua João Valério -
Travessa São Bernardo, 37-A
Manaus A.M. CEP:69053-690
Amazonas, Brasil

Administratie

Stichting
Zending Amazones
Marterveld 29,
8017 ME Zwolle
Telefoon:
038-465 80 28
email:
info@zending-amazones.nl

Voor giften:

Stg. Zending Amazones
ING 2711351, Zwolle
IBAN NL60 INGB 0002711351
BIC INGBNL2A

Lid van

We zijn tevens ANBI erkend