De Stichting Zending Amazones is erkend als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling.
Hierbij publiceren wij de informatie die een ANBI wettelijk verplicht is op zijn website op te nemen.

De naam van de instelling: Stichting Zending Amazones

Het RSIN/fiscaal nummer: 802012899

De contactgegevens:
Stichting Zending Amazones
Postbus 602
8888 AP  Zwolle
Tel. 038-4658028
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.zending-amazones.nl

De doelstelling:

De stichting Zending Amazones heeft ten doel de zending, voornamelijk in de Amazones.

Het beleidsplan:

De doelstelling van de Stichting wordt gerealiseerd door het toezenden van gelden aan een stichting in Brazilië (de SEMA Serviço Missionário Amazonas, opgericht door Betty Smit) die zich weer ten doel stelt de opvang van drugsverslaafde kinderen en jongvolwassen in thans een tweetal tehuizen buiten de hoofdstad van de Amazones, te weten Manaus, en het houden van spreekuur in Manaus zelf in het zendingshuis aldaar. De opvang staat in het teken van het evangelie van Jezus Christus. Om gelden naar Brazilië te kunnen sturen, wordt aan fondswerving gedaan. Dit geschiedt met name door het verzenden van een kwartaalblad, Kontakt met Manaus en door het geven van informatie op de  website.www.zending-amazones.nl.

De bestuurssamenstelling:

Mevr. B. Smit, Manaus AM Brazilië, Voorzitter
Mevr. C.I. Tienstra, Zwolle, Secretaris
Mevr. H. Bakker, Zwolle, Penningmeester

Het beloningsbeleid:

De stichting Zending Amazones heeft geen mensen in loondienst. De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en tijdsbesteding.

Verslag van de uitgeoefende activiteiten:

In het kader van de doelstelling worden elk jaar de volgende zaken door het bestuur van Stichting Zending Amazones gerealiseerd:

  • het maandelijks verzenden van gelden naar de SEMA in Brazilië;
  • het bijhouden van de financiën in een daartoe geschikt computerbestand;
  • het laten opstellen van een jaarrekening door de accountant;
  • het regelmatig (minstens eenmaal per maand) contact onderhouden met de zendelinge Betty Smit als contactpersoon van de SEMA;
  • viermaal per jaar het samenstellen, laten drukken en verzenden van een kwartaalblad Kontakt met Manaus;
  • het bijhouden van een adressenbestand van ongeveer (thans) 2100 adressen;
  • het verstrekken van inlichtingen aan daartoe geïnteresseerden;
  • drie tot vier maal per jaar houden van een bestuursvergadering.


Financiële verantwoording


KLIK HIER voor een verkorte jaarrekening 2015 van de Stichting Zending Amazones

Betty Smit

Rua João Valério -
Travessa São Bernardo, 37-A
Manaus A.M. CEP:69053-690
Amazonas, Brasil

Administratie

Stichting Zending Amazones
Postbus 602 - 8000 AP Zwolle
Telefoon 038-465 80 28
email: info@zending-amazones.nl

Voor giften:

Stg. Zending Amazones
ING 2711351, Zwolle
IBAN NL60 INGB 0002711351
BIC INGBNL2A

Lid van

We zijn tevens ANBI erkend