De Stichting Zending Amazones is erkend als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling.
Hierbij publiceren wij de informatie die een ANBI wettelijk verplicht is op zijn website op te nemen.

De naam van de instelling: Stichting Zending Amazones

Het RSIN/fiscaal nummer: 802012899

De contactgegevens:
Stichting Zending Amazones
Marterveld 29
8017 ME  Zwolle
Tel. 038-4658028
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.zending-amazones.nl

De doelstelling:

De stichting Zending Amazones heeft ten doel de zending, voornamelijk in de Amazones.

Beleidsplan van Stichting Zending Amazones

Doel van Stichting Zending Amazones is volgens artikel 3, eerste lid van de statuten de zending voornamelijk in de Amazones.

Momenteel zijn Betty en Josè vanwege hun leeftijd het werk aan het afronden. De gebouwen worden verhuurd aan christelijke organisaties en op termijn verkocht. Er worden door de SEMA  in het zendingshuis nog bijeenkomsten gehouden ter ondersteuning van de families. De Braziliaanse Stichting (Sema) is actief om het werk op goede wijze af te ronden.

Stichting Zending Amazones blijft tot 1 januari 2020 actief. Het werven van geld is na het uitbrengen van het jubileumuitgave van Kontakt met Manaus in september 2016 gestopt. Het geld dat nog binnenkomt en niet meer besteed hoeft te worden aan het werk van Betty zal in overleg met MissieNederland naar kleine christelijke projecten in het Amazonegebied gaan. Naar verwachting kan de definitieve afronding van Stichting Zending Amazones in de loop van 2019 plaatsvinden.

 

Update juli 2020:

Mededeling omtrent de verwachte gang van zaken

Het bestuur van Stichting Zending Amazones heeft besloten dat de stichting per 1 januari 2020 wordt opgeheven omdat de activiteiten van de uitgezonden zendelingen vanwege leeftijd en gezondheid zijn gestopt. Er is geen opvolging ter plaatse en er is geen mogelijkheid om een opvolger uit te zenden naar het betreffende gebied. Dit besluit is schriftelijk meegedeeld aan de betrokkenen in Brazilië die door de stichting ondersteund worden. Het resterende saldo zal, na aftrek van kosten, in 2020 in maandelijkse termijnen van € 5.000 worden overgemaakt aan SEMA in Brazilië. De bestuursleden van deze stichting zijn Betty Smit en José Pimenta. Door de coronacrisis heeft het afwikkelen van de stichting vertraging opgelopen, doordat het geld niet op de plaats van bestemming kan aankomen. Zodra dit weer mogelijk is, wordt de stichting financieel afgewikkeld, zo mogelijk voor 31-12-2020.

Bestuurssamenstelling:

mw B. Smit – Pimenta, voorzitter

In Nederland zijn aanwezig de bestuursleden:
mw H. Bakker – van Streun, penningmeester
mw C.I. Tienstra – van der Boom, secretaris

Het beloningsbeleid:

De stichting Zending Amazones heeft geen mensen in loondienst. De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en tijdsbesteding.


Financiële verantwoording

KLIK HIER voor de jaarrekening over het boekjaar 2020 van de Stichting Zending Amazones

KLIK HIER voor de jaarrekening over het boekjaar 2021 van de Stichting Zending Amazones

 

Betty Smit

Rua João Valério -
Travessa São Bernardo, 37-A
Manaus A.M. CEP:69053-690
Amazonas, Brasil

Administratie

Stichting
Zending Amazones
Marterveld 29,
8017 ME Zwolle
Telefoon:
038-465 80 28
email:
info@zending-amazones.nl

Voor giften:

Stg. Zending Amazones
ING 2711351, Zwolle
IBAN NL60 INGB 0002711351
BIC INGBNL2A

Lid van

We zijn tevens ANBI erkend