Betty Smit en haar man Josè zijn gestopt met het zendingswerk in de Amazones/Brazilië.

Daarom is Stichting Zending Amazones, die hun werk met giften vanuit Nederland ondersteunde, met ingang van 1 januari 2022 opgeheven.

Nog enige maanden blijft deze website nog bestaan. Daarop staat het jubileumnummer uit 2016, waarin het zendingswerk in een vogelvlucht wordt verteld (zie ook hieronder).


Vijftig jaar heeft Betty al haar krachten ingezet voor de verbreiding van Gods Koninkrijk in het Amazonegebied. Zij en haar man kunnen nu, wonend in Manaus, terug zien op een vruchtbaar leven.


Ook vindt u hier binnenkort de laatste jaarcijfers van 2021, waarin verantwoording wordt afgelegd van de besteding van de giften.


Het bestuur van Stichting Zending Amazones

Klik op onderstaande afbeelding om de jubileumuitgave "Vijftig jaar freelance voor God" te openen.

De doelstelling van Stichting Zending Amazones wordt gerealiseerd door het toezenden van gelden aan een stichting in Brazilië (de SEMA, Serviço Missionário Amazonas, opgericht door Betty Smit) die zich weer ten doel stelt de opvang van drugsverslaafde kinderen en jongvolwassenen in thans een tweetal huizen buiten de hoofdstad van de Amazones, Manaus, en het houden van spreekuur in Manaus zelf in het zendingshuis aldaar.
De opvang staat in het teken van het evangelie van Jezus Christus.

Betty Smit

Rua João Valério -
Travessa São Bernardo, 37-A
Manaus A.M. CEP:69053-690
Amazonas, Brasil

Administratie

Stichting
Zending Amazones
Marterveld 29,
8017 ME Zwolle
Telefoon:
038-465 80 28
email:
info@zending-amazones.nl

Voor giften:

Stg. Zending Amazones
ING 2711351, Zwolle
IBAN NL60 INGB 0002711351
BIC INGBNL2A

Lid van

We zijn tevens ANBI erkend