De Stichting Zending Amazones is erkend als ANBI, Algemeen Nut Beogende Instelling.
Hierbij publiceren wij de informatie die een ANBI wettelijk verplicht is op zijn website op te nemen.

De naam van de instelling: Stichting Zending Amazones

Het RSIN/fiscaal nummer: 802012899

De contactgegevens:
Stichting Zending Amazones
Marterveld 29
8017 ME  Zwolle
Tel. 038-4658028
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.zending-amazones.nl

De doelstelling:

De stichting Zending Amazones heeft ten doel de zending, voornamelijk in de Amazones.

Beleidsplan van Stichting Zending Amazones

Doel van Stichting Zending Amazones is volgens artikel 3, eerste lid van de statuten de zending voornamelijk in de Amazones.

Momenteel zijn Betty en Josè vanwege hun leeftijd het werk aan het afronden. De gebouwen worden verhuurd aan christelijke organisaties en op termijn verkocht. Er worden door de SEMA  in het zendingshuis nog bijeenkomsten gehouden ter ondersteuning van de families. De Braziliaanse Stichting (Sema) is actief om het werk op goede wijze af te ronden.

Stichting Zending Amazones blijft tot 1 januari 2020 actief. Het werven van geld is na het uitbrengen van het jubileumuitgave van Kontakt met Manaus in september 2016 gestopt. Het geld dat nog binnenkomt en niet meer besteed hoeft te worden aan het werk van Betty zal in overleg met MissieNederland naar kleine christelijke projecten in het Amazonegebied gaan. Naar verwachting kan de definitieve afronding van Stichting Zending Amazones in de loop van 2019 plaatsvinden.

 

Update juli 2020:

Mededeling omtrent de verwachte gang van zaken

Het bestuur van Stichting Zending Amazones heeft besloten dat de stichting per 1 januari 2020 wordt opgeheven omdat de activiteiten van de uitgezonden zendelingen vanwege leeftijd en gezondheid zijn gestopt. Er is geen opvolging ter plaatse en er is geen mogelijkheid om een opvolger uit te zenden naar het betreffende gebied. Dit besluit is schriftelijk meegedeeld aan de betrokkenen in Brazilië die door de stichting ondersteund worden. Het resterende saldo zal, na aftrek van kosten, in 2020 in maandelijkse termijnen van € 5.000 worden overgemaakt aan SEMA in Brazilië. De bestuursleden van deze stichting zijn Betty Smit en José Pimenta. Door de coronacrisis heeft het afwikkelen van de stichting vertraging opgelopen, doordat het geld niet op de plaats van bestemming kan aankomen. Zodra dit weer mogelijk is, wordt de stichting financieel afgewikkeld, zo mogelijk voor 31-12-2020.

Bestuurssamenstelling:

mw B. Smit – Pimenta, voorzitter

In Nederland zijn aanwezig de bestuursleden:
mw H. Bakker – van Streun, penningmeester
mw C.I. Tienstra – van der Boom, secretaris

Het beloningsbeleid:

De stichting Zending Amazones heeft geen mensen in loondienst. De bestuurders van de stichting ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden en tijdsbesteding.


Financiële verantwoording

KLIK HIER voor de jaarrekening over het boekjaar 2020 van de Stichting Zending Amazones

KLIK HIER voor de jaarrekening over het boekjaar 2021 van de Stichting Zending Amazones

 

Betty Smit en haar man Josè zijn gestopt met het zendingswerk in de Amazones/Brazilië.

Daarom is Stichting Zending Amazones, die hun werk met giften vanuit Nederland ondersteunde, met ingang van 1 januari 2022 opgeheven.

Nog enige maanden blijft deze website nog bestaan. Daarop staat het jubileumnummer uit 2016, waarin het zendingswerk in een vogelvlucht wordt verteld (zie ook hieronder).


Vijftig jaar heeft Betty al haar krachten ingezet voor de verbreiding van Gods Koninkrijk in het Amazonegebied. Zij en haar man kunnen nu, wonend in Manaus, terug zien op een vruchtbaar leven.


Ook vindt u hier binnenkort de laatste jaarcijfers van 2021, waarin verantwoording wordt afgelegd van de besteding van de giften.


Het bestuur van Stichting Zending Amazones

Klik op onderstaande afbeelding om de jubileumuitgave "Vijftig jaar freelance voor God" te openen.

De doelstelling van Stichting Zending Amazones wordt gerealiseerd door het toezenden van gelden aan een stichting in Brazilië (de SEMA, Serviço Missionário Amazonas, opgericht door Betty Smit) die zich weer ten doel stelt de opvang van drugsverslaafde kinderen en jongvolwassenen in thans een tweetal huizen buiten de hoofdstad van de Amazones, Manaus, en het houden van spreekuur in Manaus zelf in het zendingshuis aldaar.
De opvang staat in het teken van het evangelie van Jezus Christus.

Betty (Albertine Jantina) Smit: De engel van de jungle. De zwerfster in de "Groene Hel"

Betty Smit werd op 1 november 1943 geboren in een Zwols middenstandsgezin. Haar ouders kregen zes kinderen, waarvan Betty de derde was. Opgegroeid in een Nederlands Hervormd milieu, kwam zij door haar werk als kinderverzorgster in aanraking met het Leger des Heils. Zij bezocht enkele bijeenkomsten van "het leger" en beleefde daar haar bekering: zij kwam tot een meer persoonlijke geloofsrelatie met God. De basis voor haar latere werk in Brazilië.

Hoop brengen in de Groene Hel, dat was haar opdracht.
Vanaf 1968 trok Betty per boot de jungle in. Zij ontmoette mensen in erbarmelijke omstandigheden.
Het waren Indianen en rubbertappers, die tot in de zestiger jaren in feite nog in slavernij leefden.
Van Betty kregen de zieken medicijnen, voedsel en als het kon kleding en verband. En daarbij nodigde zij de mensen steevast uit voor een samenkomst.
Zij was toen wat haar financiële middelen betreft, volledig afhankelijk van wat een handjevol vrienden in Nederland haar toezond.

Een NCRV televisie-uitzending van Jan van Hillo in 1972 bezorgde haar plotseling nationale bekendheid. De jonge, tengere blondine uit Zwolle stal in dat programma de harten van duizenden Nederlanders. Haar moed, voortkomend uit een kinderlijk vertrouwen op God, imponeerde. Met meer dan een half miljoen gulden vertrok zij opnieuw naar de groene Hel van Brazilië.
Ze was in 1966, op 23-jarige leeftijd, voor het eerst naar Brazilië gegaan. In volledige afhankelijkheid van God trok ze enkele jaren de jungle van de rivier de Amazone in, om mensen die in erbarmelijke omstandigheden leefden en nog leven, materiële en geestelijke hulp te bieden. Haar werkterrein heeft zich verschillende keren verlegd.

Betty trouwde in 1977 met Josè de Almeida Pimenta.

Subcategorieën

Het werk van SEMA, Zending Amazones is verspreid over meerdere lokaties, die in deze categorie beschreven worden.

Het werk van Zending Amazones gaat om kinderen. Dus dit onderwerp kinderen is eigenlijk een hoofdonderwerp

Betty Smit

Rua João Valério -
Travessa São Bernardo, 37-A
Manaus A.M. CEP:69053-690
Amazonas, Brasil

Administratie

Stichting
Zending Amazones
Marterveld 29,
8017 ME Zwolle
Telefoon:
038-465 80 28
email:
info@zending-amazones.nl

Voor giften:

Stg. Zending Amazones
ING 2711351, Zwolle
IBAN NL60 INGB 0002711351
BIC INGBNL2A

Lid van

We zijn tevens ANBI erkend